Pješačenje stranica 4

Povećaj kartu
Popis pješačkih staza otoka Visa
1 2 3 4 5 6
VIS – VELA GLAVA – ŽENA GLAVA – HUM (587m)
Iz Visa cestom prema Komiži. Nakon 800 m odvaja se cesta lijevo za Milnu, Plisko Polje... Na samom križanju odvaja se stara zapuštena makadamska cesta i u blagom usponu vodi prema gore. Na samom prijevoju lijevo cesta se odvaja za vrh, cca 200 m – Vela glava (353m) na kojem je bivši vojni objekt. Naša staza nastavlja u blagom spustu do sela Žena Glava.
S gornjeg ruba sela nastavljamo po širokom hrptu između napuštenih vinograda ( dijelom staza vodi po širokom suhozidu) gore do borove šume. Nakon 20 min hoda kroz šumu dolazimo do odvojka lijevo koji vodi stotinjak metara dolje do ulaza u Titovu špilju, a naša staza nastavlja uzbrdo kroz najprije rijetku borovu šumu, a zatim kroz makiju do kapelice sv.Duh (564).

Dužina: - km
Ukupan uspon: 564 m
Silazak: 0 m
Vrijeme: 3,40 sata
Podloga: -
VIS – KORITA – GOLETOVO BRDO – ŽENA GLAVA – HUM (587m)
Iz Visa autobusom do sela Korita. Preko puta autobusne stanice odvaja se cesta, najprije kratko asfaltirana, zatim prelazi u dosta zapuštenu makadamsku cestu. Vodi u zavojima gore, obroncima Goletovog brda do sela Žena Glava. S gornjeg ruba sela nastavljamo po širokom hrptu između napuštenih vinograda ( dijelom staza vodi po širokom suhozidu ) gore do borove šume.
Nakon 20 min hoda kroz šumu dolazimo do odvojka lijevo koji vodi stotinjak metara dolje do ulaza u Titovu špilju, a naša staza nastavlja uzbrdo kroz najprije rijetku borovu šumu, a zatim kroz makiju do kapelice sv.Duh (564).

Dužina: - km
Ukupan uspon: 150 m
Silazak: 50 m
Vrijeme: 3,15 sata
Podloga: -
VIS – OKLJUČNA
Iz Visa cestom prema Komiži. Nakon 2 km desno se odvaja asfaltna cesta kojom nastavljamo oko 1,5 km. Asfaltna cesta prelazi u makamsku, koja nas vodi sve do sela Oključna.

Dužina: - km
Ukupan uspon: 150 m
Silazak: 50 m
Vrijeme: 2 sata
Podloga: -
VIS – KUPINOVAC – HUMAC – DONJA POLJICA – GORNJA POLJICA – VIS
Od Doma zdravlja u Visu desno iza crkve, uskom uličicom koso gore. Siječemo asfaltnu cestu. Na zadnje kuća nastavlja se uža cesta do malenog prijevoja, gdje se spaja na protupožarnu cestu. Nakon zavoja siječemo gornju protupožarnu cestu i nastavljamo gore.
Kratko nakog toga lijevo se odvaja dobro vidljiva staza po obroncima uzvisine Kupinovac i dalje do brda Humac. S vrha kratko nazad, pa rubom vinograda ( Donja Poljica) gore u drugo prostrano polje ( Gornja Poljica). Rubom vinograda lijevo na makadamsku cestu. Cestom blago dolje, na križanju desno do asfaltne ceste koja vodi do Visa.

Dužina: - km
Ukupan uspon: 157 m
Silazak: 157 m
Vrijeme: 3 sata
Podloga: -
VIS – ROGAČIĆ – UVALA PARJA
Viškom rivom sjeverno asfaltnom cestom uz obalu do uvale Stonca. Dalje makadamom gore do malenog prijevoja, lijevo i dalje kroz selo Rogačić do uvale Parja.

Dužina: - km
Ukupan uspon: 60 m
Silazak: 60 m
Vrijeme: 1 sat
Podloga: -
1 2 3 4 5 6