Utvrde grada Visa

Povećaj kartu
Utvrde grada Visa
Kula Perast
U Luci se ističe tzv. " kaštil " koji je 1617. godine sazidao doseljenik Vicko iz Perasta. On je na vlastitom zemljištu uz sagrađenu kuću podignuo četverouglastu kulu za obranu svoje brojne obitelji i ostalih Višana, ne samo od Turaka već i od Uskoka koji su 1614. godine opljačkali Komižu...
Na zidovima ove kule crne se otvori za topove i puške, a na uglovima vrha strše na trostrukim konzolama dvije presvođene četverouglaste stražarnice. U unutrašnjost se ulazilo kroz vrata na prvom katu, koja se vide na zapadnom zidu, uz koji je kasnije pregrađena Perastijeva kuća, koju je s kulom spajao drveni most.
Tvrđava George – Fortica
Engleski zapovjednik Visa George Duncan Robertson u travnju je 1812. godine počeo zidati nad ulazom u Višku luku nisku i duguljastu tvrđavu kosih zidina i opkoljenu jarkom. Prozvaše je imenom ondašnjeg engleskog kralja Jurja III, budući da je bila veća od ostalih, a danas je Višani zovu " Fortica ".
Preko visećeg mosta koji se izvlačio na ispruženom postolju iznad jarka ulazilo se u tvrđavu kroz široka vrata, kojima je sred luka reljefno uklesana engleska zastava, a sa strane dva cvijeta. U unutrašnjosti tvrđave su dva dvorišta opkoljena jarcima. U sjevernom je zdenac. Na terasi unutrašnje utvrde su polukružni otvori za topove, a svi su zidovi osigurani puškarnicama.
Utvrda Bentich
Južno od tvrđave Jurja III nad uvalom Svitnjom je engleska tvrđava u obliku dvokatne okrugle kule koju prozvaše Bentich, po lordu generalu Wiliamu Cavendichu Bentichu, zapovjedniku britanskih snaga u Siciliji. Danas je taj naziv zaboravljen i ovu ruševinu zovu "Terjun ".
Utvrda Robertson
Treća engleska utvrda je prozvana " Robertson " po zapovjedniku Visa Georgu Duncanu Robertsonu
Utvrda Wellington
Četvrtu sagrađenu na Jurjevu brdu, zvanom po crkvici sv. Jurja u uvali, nazvali su " Welington ", po vojskovođi Arturu Wellseleyu vojvodi od Wellingtona, pobjedniku francuske vojske kod Waterlooa 1815. godine.
Po tom nazivu se dade pretpostaviti da je dovršena iza te čuvene pobjede, dakle posljednih dana engleskog boravka na otoku. Njeni okrugli zidovi, tanji od onih Terjuna, osigurani su puškarnicama, a unutrašnjost je učvršćena dvama poprečnim zidovima između kojih je okruglo postolje porušenih svodova sazidanih opekom.
Baterija Hoste
Na istočnom dijelu otočića pred ulazom u luku sagradili su Englezi nisku bateriju kojoj se još vide ruševine. Prozvaše je po mladom komodoru Wiliamu Hoste, zapovjedniku svog ratnog brodovlja na Jadranu, koji ju je dao podignuti 1811. godine, a istaknuo se u bitci engleskog s francusko-talijanskim brodovljem pred Visom 1811. godine i u oslobođenju Kotora od Francuza 1814.
Englezi su učvrstili jako uglavnom samo Luku, koja im je izgledala važnija od Komiže, jer je bila veća a i bliže kopnu zauzetog onda od Francuza
Baterija Levaman – Gospina tvrđava
Glavnu utvrdu koju je Austrija sagradila na otoku je baterija koja se prostire sredinom Luke, koju su trideset godina prošlog stoljeća zvali "Levaman ", po čemu se ovaj predio i danas tako naziva, a zatim "Gospina tvrđava ".
Opkoljena je jarkom, a imala je jako učvršćenu vojarnu s puškarnicama i izbočenim središnjim dijelom sred južnog zida. Pred njom je dvorište, u kojemu su bunari, a pred sobom ima visoki nasip obzidan ukošenim zidom u čijoj su unutrašnjosti skladišta i tamnice.
Uoči Viške bitke 1866. godine baterija je odigrala važnu ulogu, kada su talijanski brodovi prodrli u luku pokušavajući osvojiti otok. Kasnije je preuređena za ubožište i bolnicu, pa su joj prozori prošireni, a nasipi pošumljeni. Danas je u njoj Arheološki muzej.